Wat is bewind?

Bewindvoering

Bewindvoering is er om u te beschermen, het wordt daarom ook wel beschermingsbewindgenoemd. 

De financiële zorgen die u voorheen had zullen volledig uit handen worden genomen. Als mensen niet meer in staat zijn om hun financiën te regelen kan bewindvoering uitkomst bieden. Vaak zijn opgebouwde schulden hier de oorzaak van. Echter kan ook een lichamelijke of geestelijke beperking de oorzaak zijn dat iemand permanent of tijdelijk de eigen administratie niet kan verzorgen. 

De professionele en betrouwbare medewerkers van A&M Bewindvoering zullen altijd voor u klaar staan en in overleg met u de juiste beslissingen nemen. 

Financialll

Tot het takenpakket van een bewindvoerder behoort onder andere het optimaliseren van uw inkomen. Wij controleren of u wel krijgt waar u recht op heeft. Verder doen wij verzoeken tot kwijtschelding en declareren wij gemaakte zorgkosten. Onze hoofdtaak is erop toezien dat er een balans is tussen uw inkomsten en uitgaven.  

Verzoek aan de rechtbank

Beschermingsbewind moet middels een verzoek worden aangevraagd bij de RechtbankWij kunnen u bij dit verzoek helpen. 

 

De kantonrechter zal na dit verzoek de situatie beoordelen en daaropvolgend een uitspraak doen 

 

Over ons

 

A&M bewindvoering is een kleinschalig bewindvoerderskantoor gevestigd in het Gooi. Wij houden ons bezig met het uitvoeren van beschermingsbewind voor de hulpbehoevende. Echter zijn wij werkzaam door heel Nederland, een intake bij de cliënt thuis behoort altijd tot de mogelijkheden. Om de cliënt zo veel mogelijk te betrekken bij ons werk, streven wij ernaar om met cliëntbegeleiders en direct betrokkenen zelfredzaamheid te bevorderen. Dit houdt in dat wij de cliënten, waar mogelijk, zo veel mogelijk zelfstandig taken laten uitvoeren zodat zij uiteindelijk op hun eigen benen kunnen staan. Dit bevordert een prettige en effectieve samenwerking met de cliënten en begeleiders. 

Onze bewindvoerders worden jaarlijks door het landelijk kwaliteitsbureau CBM getoetst op de gestelde kwaliteitseisen van een beschermingsbewindvoerder. Hierdoor hebben onze werknemers voldoende kennis en ervaring om cliënten op de juiste manier van dienst te kunnen zijn. Daarnaast is er binnen ons kantoor enige ervaring binnen de wettelijke schuldsanering en schuldhulpverlening voor ondernemers. Dit maakt onze bewindvoerders bij uitstek geschikt om het beschermingsbewind op een correcte en doelmatige wijze uit te voeren.

 

Postadres

Postbus 491
1400 AL Bussum

Telefoon

(085) 200 6453

Email

info@ambewindvoering.nl

Neem contact met ons op